Propozycja działki

Jeśli posiadasz grunt to wydzierżawienia pod farme fotovoltaiczną, prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie do nas.

 

  Klasa gruntu
  IVVVI
  Powierzchnia działki

  Czy na obszarze, na którym leży działka jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
  taknienie wiem
  Czy w pobliżu działki jest linia średniego napięcia?
  taknienie wiem
  Droga dojazdowa do działki?
  taknie