Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych, czyli przedsiębiorcą decydującym o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych jest AJM-ECO , ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk, NIP 957 094 11 64, REGON 220211382, KRS 0000252892 (zwana dalej „Spółką”).

2) Spółka przetwarzać będzie następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, identyfikator użytkownika (również w serwisie internetowym Spółki, adres zamieszkania lub siedziby), adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres internetowy urządzenia, z którego korzystasz, identyfikator Twojej przeglądarki internetowej.

3) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu zawarcia i wykonania z Tobą umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi. Naszą obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę Twoich ewentualnych płatności mogą realizować nasi pracownicy i firmy zewnętrzne.

4) Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z nami pod numerem telefonu: +48 58 520 98 59 lub mailowo: info@ajm.gda.pl

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez AJM-ECO drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez nią usług w formie email na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a.

6) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz AJM-ECO usług w zakresie realizacji zawartych z nami umów.

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji usług oraz otrzymywania informacji dotyczących oferowanych przez AJM-ECO promocji, usług oraz towarów.

11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.